Leden 2017

Vítáme vás na stránkách "Jak vybrat štěně"

5. ledna 2017 v 23:36 | Jana Lux
Univerzální návod jak vybrat štěně bordeauxské dogy neexistuje, ale stále ještě je mezi námi spousta lidí, kteří neví na co si dát pozor.
Vždycky lidem říkám, okoukněte si pár chovatelských stanic, zavolejte jim i v době, kdy zrovna nemají štěňátka...pokud je to jen trochu možné jeďte se tam i podívat...podívejte se jak tam žijí psi...jak reagují na přítomnost lidí...v jakých podmínkách žijí. Zatelefonujte a zeptejte se na vše, co vás zajímá. Jeďte se podívat i na nějakou větší výstavu, kde uvidíte několik BX najednou...uvidíte jak se chovají, jak běhají ve výstavním kruhu, zda jsou bázlivé nebo naopak kontaktní. Můžete si promluvit s několika chovateli na jednom místě.

Zkušený chovatel vám určitě rád vysvětlí úskalí plemene. Ukáže vám zdravotní vyšetření psa/feny, která absolvoval. V ČR je povinnost mít u bordeauxských dog zhotoven jen rtg kyčlí - DKK v zahraničí označováno jako HD.
Pro nás je prioritou zdraví a tak necháváme i rtg loktů - DLK v zahraničí označováno jako ED, OCD (rtg ramen) a v neposlední řadě i vyšetření srdce DOPPLER.

Nekoukejte jen na získané tituly, ty vám zdraví psa nezaručí. Nechte si předložit všechna zdravotní vyšetření. Nespokojte se s řečmi typu, můj pes nikdy nekulhal, můj pes nikdy neměl žádný zdravotní problém, můj pes lítá jako blázen, to by jeho srdce nedalo, kdyby byl nemocný apod...věřte, že postupem času můžou problémy nastat a u téměř 60 kg psa to nejsou stokorunové položky, které u veterináře zanecháte.

Samotné superprémiové krmení je jen malá část výdajů, která vás čeká. Stejně tak jako si vybíráte pečlivě nový mobil,vybírejte pečlivě i chovatelskou stanici...nedělejte ve zdraví kompromisy, vybíráte si člena rodiny na několik let.
Přejeme vám hodně štěstí při výběru vašeho štěněte, a myslete na to, že i z malého roztomilého štěněte vám vyroste dospělý jedinec...stůjte nohama na zemi a neuspěchejte svůj výběr. Nenechte se zblbnout roztomilostí štěňat a účelovými řečmi některých chovatelů.

Ale pokud si jednou pořídíte bordeauxskou dogu zamilujete se do ní. Obr s velkým srdcem. BX je jedinečná svojí povahou...a u nás platí jednou BX navždy BX <3
Přejeme vám spoustu šťastných let s vaší bordeauxskou dogou <3

Jana Lux


DKK a DLK oficiální výsledky MVDr. Milana Decker

5. ledna 2017 v 16:40 MVDr. Decker - výsledky DKK
Zde naleznete oficiální vyhodnocení DKK popřípadě DLK, které na svém pracovišti provedl MVDr. Milan Decker
výsledky naleznete zde

Standard plemene- Bordeauxská doga

5. ledna 2017 v 15:39 Standard plemene BX

Bordeauxská doga


Dogue de Bordeaux
II. - pinčové, knírači, plemena molossoidní a švýcarští salašničtí psi
stáhnout
Jak poznat solidní chovatele

5. ledna 2017 v 15:08 Jak poznat solidní chovatele

Znaky, jež charakterizují dobrý chov


 • chovatelská stanice se specializuje na jediné plemeno nebo skupinu plemen
 • chov je tak malý, že všichni psi mají neustálý úzký kontakt s rodinou nebo u většího chovu je zabezpečený kontakt s lidmi různých věkových kategorií. Odborně se tomu říká socializace psa
 • psi mají v místě svého ubytování dostatek místa
 • porodní bedna, psi i celý pozemek jsou čisté a bez nepřiměřeného zápachu
 • matka štěňat je přítomná, o krycím psovi jsou k dispozici informace, např. fotografie se jménem a adresou majitele
 • štěňata jsou čilá, zvědavá a důvěřivá, chovná fena nereaguje na návštěvu vzrušeně ani agresivně
 • fena a štěňata projevují vůči osobě chovatele neotřesitelnou důvěru a dobře patrnou příchylnost
 • štěňata nereagují na hlasité zvuky a rychlé pohyby úlekem. Se štěňaty si chvilku hrajte, abyste mohli posoudit jejich reakce
 • chovatelská stanice neprovádí žádnou agresivní rekl amu a nepokouší se vnutit zájemci štěně formulacemi typu špičková chovatelská stanice, prvotřídní chov atd. Dobré zboží se přece chválí samo
 • u plemen, kde se vyskytují dědičně podmíněné choroby má chovatel k dispozici nálezy z vyšetření např. dysplazie kyčelního kloubu obou rodičů, PRA atd.
 • k dispozici jsou všechny podklady o chovných zvířatech, a to v originálech nebo kopiích (průkazy původu rodičů, doklady o eventuálních oceněních a zkouškách z výkonu, pokud nejsou tyto výsledky uvedeny v průkazech původu, kopie krycího listu, očkovací průkazy štěňat atd.)
 • chovatel si udělá čas, aby odpověděl na otázky, vyh ne se při tom chovatelské latině a nebude také své psy vychvalovat až do nebe
 • chovatel se nepokusí zájemci vnutit štěně a vyhne se také cenovým srovnáním s konkurencí
 • chovatel zůstane hovorný a přátelský i v okamžiku, kdy naznačíte, že si tentokrát s sebou rozhodně žádné štěně neodvezete a raději počkáte na příští vrh
 • chovatel se informuje o budoucích podmínkách držení štěněte
 • štěňata působí čilým a zdravým dojmem a v době odběru jsou již tetována nebo opatřena mikročipem
 • chovatel uvede na přímou otázku rovnou bez podmínek a vytáček požadovanou cenu za štěně
 • chovatel dává se štěnětem písemné pokyny týkající s e péče o něj a eventuálně smlouvu, v které jsou uvedeny základní informace

Faktory, jež naznačují pochybné okolnosti


 • chovatelská stanice se rovná továrně na psy a je základem existence chovatele
 • štěňata vyrůstají bez stálého kontaktu s lidmi
 • psi jsou nacpaní po několika do malých kotců nebo jsou patrné jiné známky toho, že psi nejsou chováni v souladu s jejich potřebami
 • matka nebo štěňata se projevují bázlivě, s odporem nebo nedůvěrou vůči osobě chovatele
 • odběr štěňat se uskutečňuje na veřejném místě (benzinová pumpa, nádraží, parkoviště atd.) a chovatel odmítá s výmluvami ukázat místo, kde byla štěňata odchována
 • štěňata mají matnou nebo slepenou srst, kalné oči, špinavé uši nebo se nápadně často škrabou
 • chovatel se tváří velmi zaměstnaně nebo raději než o štěňatech mluví o svých příznivých cenách
 • chovatel nabízí štěně za poloviční cenu, za to ale bez papírů nebo se snaží dokázat, že psa tohoto plemene levněji nedostanete
 • chovatel se vyhýbá odpovědím na otázky nebo se uchý lí k výmluvám, když nemá po ruce potřebné doklady
 • chovateli viditelně chybí základní vědomosti a pokouší se odvést pozornost od svých nedostatků
 • štěňata reagují na cizího člověka se strachem, pomalu couvají, jsou flegmatická nebo si nechtějí hrát. Je ale třeba odlišit, kdy se jedná o problém vyplývající z péče o vrh a o štěňata unavená dlouhou předchozí hrou
 • matka není přítomná nebo reaguje odmítavě, agresivně nebo jeví zřetelné známky chovatelského přetěžování
 • štěňata v době odběru (ve věku minimálně 50 dní) nejsou doposud očkovaná, odčervená, tetovaná nebo opatřená mikročipem (u psů bez PP ale není identifikační označení čipem nebo tetováním povinné). Povinné není ani očkování a odčervení, ale slušný chovatel se prevencí zabývá
 • v očkovacím průkazu chybějí data nebo v něm nejsou vlepeny nálepky z očkovací látky. Různé rukopisy a rozmazaná razítka mohou znamenat falzifikáty
 • chybí jakékoliv informace o rodičích štěňat
 • chovatel naznačuje, že štěně se má nebo musí prodat rychle
 • chovatel nabízí, že požadovaného psa rychle obstará
 • chovatel nedává ke štěněti "návod k použití"

Určitě žádný zájemce o štěně neudělá chybu, pokud se s výše uvedeným seznámí a bude se jím v rámci možností řídit. Je ale třeba vzít v úvahu skutečnost, že pes je živý tvor, že nic v jeho případě není stoprocentní a že ne pro všechna plemena platí stejná kriteria. Asi tedy nelze očekávat, že chovatel čivav nebo welshteriérů bude předkládat výsledky RTG dysplazie kyčelního kloubu, naopak je řada plemen, u kterých se provádějí vyšetření zaměřená i na jiné dědičně podmíněné choroby a výsledky těchto vyšetření by chovatel předkládat měl. Informace, které chovatel zájemci o štěně předkládá, mohou být velmi různorodé a je třeba je pečlivě zvažovat. Lidé jsou prostě různí a nezkušený člověk snadno odsoudí toho, kdo toho hodně zná a o své vrhy pečuje a naopak za odborníka může považovat toho, kdo se umí dobře prodat. Jedno moudré české přísloví hovoří o tom, jak samochvála nelibě páchne. Je také třeba brát v úvahu skutečnost, že podobná k riteria, podle kterých si zájemce o štěně vybírá chovatele, by měla platit i naopak a že ne každý, kdo chce mít psa, musí být návštěvou příjemnou a i zájemce by měl dodržovat určité zásady.

 • návštěva u chovatele by měla být předem dojednána
 • k feně s malými štěňaty lze vzít jen slušně vychované a předem poučené děti
 • nemohu jít vybírat štěně, když mně včera uhynulo jiné na parvovirózu
 • dobrým dojmem nepůsobí zájemce, který všechno ví a všechno zná
 • tím, že pomlouvám jiného chovatele, slušného člověk a příliš neoslním
 • na otázku, kde a jak bude štěně žít, je slušné odpovědět a neříkat, že do toho chovateli nic není
 • není rozumné říkat: Vy za to chcete peníze? Já si myslel (a), že psy chováte, protože je máte rád! Zcela normální je, pokud chovatel požaduje předem zálohu. Zájemce o štěně tím ztvrzuje svůj opravdový zájem
 • není slušné si štěně zamlouvat a v době odběru oznámit (a to někdy až na dotaz chovatele), že jsme si to rozmysleli. Chovatel mezi tím možná kvůli nám odmítl jiného zájemce, u kterého by štěně možná mělo ideální domov.

Přes výběr plemene a chovatele se zájemce o psa dostává k tomu nejdůležitějšímu, tedy k tomu, jak z klubka krásných štěňat vybrat to, které se stane členem naší rodiny. Rady v této oblasti se různí. Většinou je doporučováno, aby se zájemce snažil se štěňaty blíže a opakovaně seznamovat. To však znamená častější návštěvy u chovatele, což může být v praxi problém. Stačí trochu obyčejných počtů. Je-li ve vrhu šest štěňat a každý z možných majitelů by s nimi chtěl setrvat opakovaně alespoň hodinu. Na výběru štěněte by se přitom ráda podílela celá rodina včetně babičky. Chovatel by se s tím asi vyrovnal, ale štěňata je třeba nechat vyspat a odpočinout a střídající se návštěvy mohou být z tohoto pohledu problémem, stejně jako současná návštěva většího počtu lidí. Zájemce se může samozřejmě rozhodovat podle toho, jak se mu štěňata jeví v průběhu jedné návštěvy. To ale může být ošidné. Líbí se nám malý bambula, který klidně posedává, zatím co jeho sourozenci předvádějí chování draků čerstvě vylíhlých z divokých vajec. Zájemce si řekne: To bude klidné a milé štěňátko, to určitě zvládnu, neví ale, že to klidné štěňátko hodinu decimovalo své sourozence, pak jim sežralo svačinu a je tedy slastně unaveno a neprojevuje se. V úvahu přichází i naprostý opak. Štěně, které se zdá být ve srovnání se svými sourozenci nejdivočejší, je pouze v danou chvíli jen nejméně unavené a jeho divokost je tedy jen zdánlivá. Doporučovány jsou různé pokusy, které údajně mají povahu štěňat odhalit. Do této oblasti patří házení klíčů na zem, tleskání, dupání, odnášení štěněte z blízkosti sourozenců atd. Některé z těchto metod jsou i součástí oficiálních přístupů k hodnocení povahy. Sem patří např. umístění štěněte do zcela cizího prostředí. Kladně je hodnocen jedinec, který se rychle aklimatizuje a nové okolí zkoumá, negativně je naopak nazíráno na mládě, které se v takové situaci přikrčí a pomočí. Těžko ale budeme hledat slušného chovatele, který by na podobné kejkle se svými štěňaty přistoupil.

Z uvedeného je vidět, že odpověď na otázku, jak vybírat z vrhu štěně je velmi složitá. Určitě by štěně mělo působit zdravým dojmem. Mělo by tedy mít lesklou srst, nemělo by mít vyrážku nebo výtok z očí či uší, nemělo by mít okolí konečníku znečistěné průjmem a nemělo by páchnout. Nemělo by se viditelně a delší dobu bát a nemělo by na nás, pokud jej šetrně bereme do ruky nebo náručí, agresivně reagovat. Rozumný a slušný chovatel je s štěňaty v úzkém kontaktu a většinou má o jejich povaze určitou představu a je schopen zájemcům poradit. Zkušenost ale učí, že všechny výše uvedené rady mohou být zbytečné. Přijdeme k chovateli, jedno ze štěňat se na nás podívá, zaútočí na tkaničku v naší botě, olízne nám nos a my víme, že jsme právě byli vybráni.


Video s BX

5. ledna 2017 v 14:51 Videa s bordeauxskou dogou

Videa s bordeauxskou dogou


Video o BX - zde
jaká je bordeauxská doga, jaký je život s ní?

Video štěně BX plave - zde
bordeauxská doga 11 týdnů, poprvé plave